برترینهای فرهنگ و آی تی سال در السیتکس 2006

ICTna.ir - مرکز کیفیتهای برتر السیتکس، دپارتمان کنترل کیفی مرکز آی تی با همکاری جهاد دانشگاهی و دانشگاه علمی کاربردی وزارت نیرو و جمعی دیگر از پشتیبانان با انتشار فراخوانی، دست اندرکاران فرهنگ و آی تی را به شرکت در اولین آوارد و نمایشگاه گزینشی ایران تحت عنوان ”برگزیدگان متولی فرهنگ و آی تی ” با نام السیتکس نمود.

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) بر اساس این فراخوان دست اندر کاران ابتدا در مهلت مقرر از تاریخ 11 تا 24 آبانماه سال جاری، اقدام به ثبت نام در رشته خود نموده و سپس از 29 آبانماه تا 4 آذر سال جاری اقدام به رای گیری الکترونیکی جهت انتخاب برترینها، برگزیدگان و برگزیدگان برتر فرهنگ و آی تی سال مینماید. برای کلیه منتخبین مدال الکترونیکی کیفیت برتر قابل نصب برروی وب سایتشان، برای برگزیدگان که بر اساس اصول گزینش برگزیده میشوند، نمایشگاه رایگان و برای برگزیدگان برتر علاوه بر موارد فوق امکان شرکت در نمایشگاه سال بعد بدون گزینش در نظر گرفته شده است.

 


​​