دکتر فردیس تبرئه شد

ایرنا -  دكتر"معصوم فردیس"، رییس سابق سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی به گفته یك منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از زندان آزاد و از اتهامات وارده تبرئه شده است.


فردیس كه معاون وقت وزیر ارتباطات بود، نوروز امسال به اتهام جرایم امنیتی، از جمله ارائه اطلاعات به بیگانگان بازداشت شده بود.


وی از زمان دولت پیشین تا زمان بازداشتش، مدیر دولتی پروژه اپراتور دوم تلفن همراه نیز بود.

 


​​