عرضه سرویس ذخیره شماره تماس گیرنده به مشترکین ایرانسل


ایرانسل


ICTna.ir - سرویس ذخیره شماره تماس گیرنده (Who Called) از امروز در اختیار کلیه مشترکین سیم کارت های ایرانسل قرار گرفت.

به گزارش ایستنا، این سرویس مشترک را قادر می سازد تا بداند در زمانی كه در دسترس نبوده، چه كسانی تلاش کرده اند تا با وی تماس بگیرند.

چنانچه تلفن همراه مشترک این سرویس خاموش بوده یا خارج از محدوده پوشش شبكه باشد، كسی كه با وی تماس می گیرد، به یك سرویس پیام گیر هدایت می شود كه در آنجا شماره این شخص ذخیره می شود. هنگامی كه تلفن همراه سرویس ذخیره شماره تماس گیرنده ایرانسل مجدداً در دسترس قرار گیرد، لیستی از تمام شماره هایی كه با وی تماس گرفته اند به همراه زمان این تماسها از طریق SMS برایش ارسال می گردد.


شایان ذکر است که این سرویس و سرویس پیام گیر صوتی نمی توانند همزمان فعال باشند. مشترک تنها می توانید از یكی از دو سرویس ذخیره شماره تماس گیرنده یا پیام گیر صوتی در یك زمان استفاده نماید.
 
درحال حاضر سرویس ذخیره شماره تماس گیرنده بر روی سیم كارتهای موجود فعال می باشد.

اگر مشترکی سرویس پیامگیر صوتی سیم کارت ایرانسل خود را فعال كرده و اكنون مایل است آنرا به سرویس ذخیره شماره تماس گیرنده تغییر دهد می تواند با استفاده از خط ایرانسل خود با شماره 130 تماس بگیرد.


درصورتیكه تماسها به "پیام گیر صوتی" و یا " ذخیره تماس شماره گیرنده" منتقل شود، دیگر امكان انتقال تماس به یك شماره دیگر وجود نخواهد داشت.

این سرویس برای مشتركان ایرانسل رایگان است ولی تماس گیرندگان بابت استفاده از این سرویس هزینه پرداخت می نمایند.


تماسها را می توان تنها به یك شماره دیگر و یا به "ذخیره شماره تماس گیرنده/ پیام گیر صوتی" منتقل نمود. به عبارت دیگر تنها می توان یكی از این دو حالت را انتخاب كنید و امكان فعالسازی هردو به صورت همزمان وجود ندارد.


در این زمینه از آرشیو ایستنا:
- تعرفه های ایرانسل از فردا کاهش میابد
- جزئیات هدایای تشویقی ویژه تابستان ایرانسل


​​