پرداخت جرائم رانندگی الكترونیكی شد

رئیس مركز اجرائیات راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: پرداخت قبوض جرائم رانندگی از امروز از طریق تلفنبانك و خودپردازهای بانك ملی ایران، سایت اینترنتی و دفاتر پلیس + 10 انجام می شود.


به گزارش صدا و سیما ، سرهنگ جهانگیری با بیان اینكه این اقدام برای تحقق دولت الكترونیك و بهره گیری از نرم افزار IT است، افزود: انتظار می رود به زودی همه چرخه اجرائیات از مرحله صدور، استعلام و كنترل به صورت الكترونیك انجام شود.


وی گفت : در حال حاضر با ساماندهی نحوه پرداخت قبوض جرائم به صورت غیرحضوری، رانندگان می توانند از امروز از طریق تلفنبانك بانك ملی ایران به شماره 2784 -021 به صورت شبانه روزی، سایت اینترنتی www.bmi.ir یا با مراجعه به دفاتر پلیس +10 و استفاده از دستگاه پایانه فروش و یا با به مراجعه خودپرداز بانك ملی ایران برای واریز مبلغ جریمه اقدام كنند.


رئیس مركز اجرائیات راهنمایی و رانندگی ناجا افزود: رانندگان در هنگام پرداخت مبلغ جریمه به صورت الكترونیك باید شناسه قبض جریمه و شناسه پرداخت را كه در پائین برگه جریمه حك شده است، وارد سیستم كنند.


سرهنگ جهانگیری گفت: همچنین با استعلام جریمه از طریق پیامك 30005151 بزودی شناسه قبض و پرداخت نیز به آن اضافه خواهد شد و شهروندان می توانند مبلغ جریمه خود را از این طریق پرداخت كنند.


​​