سامانه اینترنتی رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور راه اندازی شد

سامانه ملی رسیدگی به شکایات به نشانی www.shekayat.bazrasi.ir از سوی سازمان بازرسی کل کشور راه اندازی شد.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا) از شرکت ارتباطات زیرساخت، از این پس امکان طرح و پیگیری شکایات از این سایت امکان پذیر است.
گفتنی است این طرح به طور آزمایشی در۲۸ دستگاه دولتی از جمله شرکت ارتباطات زیرساخت اجرا می شود.

 


​​