محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت شدICTna.ir - مهندس محمود  خسروی طی حكمی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مدیر عامل شركت ارتباطات زیر ساخت منصوب شد.


به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) مهندس "رضا تقی پور "وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی حكمی مهندس" محمود خسروی" را به عنوان مدیر عامل جدید این شركت منصوب كرد.


مهندس خسروی پیش از انتصاب به مدیریت عاملی شركت ارتباطات زیر ساخت در سمت هایی همچون معاون نگهداری و بهره برداری ارتباطات راه دور و بین الملل مخابرات ایران ، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شركت مخابرات استان مازندران ، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شركت مخابرات استان تهران ، معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت فعالیت داشته است.


براساس این گزارش هم چنین مهندس ظهوری فر ، مدیرعامل پیشین این شركت به مقام بازنشستگی نائل شد.


در این زمینه از آرشیو ایستنا :
- خسروانی محمود بر تخت زیرساخت (یادداشت)


​​