نحوه‌ی فعال‌سازی سرویس ذخیره‌ی شماره‌ی تماس‌گیرنده برای مشتركان ایرانسل اعلام شد

سرویس ذخیره شماره تماس گیرنده (Who Called) مشتركان را قادر می‌سازد تا بدانند در زمانی كه در دسترس نبودند چه كسانی تماس گرفته‌اند.


به گزارش ایسنا، چنانچه تلفن همراه مشترك خاموش یا خارج از محدوده پوشش شبكه باشد، كسی كه با مشترك تماس می‌گیرد، به یك سرویس پیام‌گیر هدایت می‌شود كه در آنجا شماره این شخص ذخیره می‌شود. هنگامی كه تلفن همراه مجدداً در دسترس قرار گیرد، لیستی از تمام شماره‌هایی كه با شما تماس گرفته‌اند به همراه زمان این تماس‌ها از طریق SMS برای مشترك ارسال می‌شود.


اما نحوه فعال‌سازی سرویس ذخیره شماره تماس گیرنده برای مشتركان ایرانسل اعلام شده است كه بر اساس آن مشتركان ایرانسل باید توجه داشته باشند كه این سرویس و سرویس پیام گیر صوتی نمی‌تواند هم‌زمان فعال باشند. افراد تنها می‌توانند از یكی از دو سرویس ذخیره شماره تماس گیرنده یا پیام‌گیر صوتی در یك زمان استفاده كنند.


درحال حاضر سرویس ذخیره شماره تماس گیرنده برروی سیم كارت‌های موجود قابل فعال‌سازی است؛ اگر مشتركان سرویس پیامگیر صوتی را فعال كرده و مایلند آنرا به سرویس ذخیره شماره تماس گیرنده تغییر دهند می‌توانند با استفاده از خط ام. تی. ان. ایرانسل خود با 700 تماس گرفته و دستورالعمل‌های لازم را دنبال كنند.


هم‌چنین برای دسترسی به فهرست خدمات ام. تی. ان. ایرانسل باید شماره 3 و برای دسترسی به فهرست خدمات سرویس پیام گیر صوتی شماره یك و برای فعال كردن این سرویس شماره 3 را انتخاب كنند؛ باید توجه شود درصورتی كه تماس‌ها را به "پیام گیر صوتی" و یا " ذخیره تماس شماره گیرنده" منتقل كنند، دیگر امكان انتقال تماس به یك شماره دیگر را ندارند.


چگونه می‌توان سرویس "ذخیره شماره تماس گیرنده" را غیرفعال كرد؟


مشتركان می‌توانند این سرویس را هر زمان با تماس گرفتن با شماره 700 به ترتیب زیر غیر فعال كنند؛ برای دسترسی به فهرست خدمات ام. تی. ان. ایرانسل شماره سه، برای دسترسی به فهرست خدمات سرویس پیام گیر صوتی شماره 1 را وارد كنند و برای غیرفعال كردن این سرویس شماره 4 را انتخاب كنند.


این سرویس برای مشتركان ام تی ان ایرانسل رایگان است ولی تماس گیرندگان بابت استفاده از این سرویس هزینه پرداخت می ‌كنند؛ باید گفت كه تماس‌ها را می‌توان تنها به یك شماره دیگر و یا به "ذخیره شماره تماس گیرنده/ پیام گیر صوتی" منتقل كرد، به عبارت دیگر تنها می‌توان یكی از این دو حالت را انتخاب كرد و امكان فعال‌سازی هر دو به صورت همزمان وجود ندارد.


​​