جدول مقایسه تعرفه مکالمه ایرانسل با همراه اول
نرخ مکالمات تلفن همراه پس از هدفمندی مورد سوال مشترکان است این در حالی است که نرخ مکالمات موبایل براساس تایید سازمان تنظیم مقررات از سوی دو اپراتور کشور ثابت مانده و تنها این اپراتورها با ارائه طرحهای تشویقی مشترکان را به استفاده از موبایل تشویق کرده اند.

به گزارش مهر، از آنجایی که تاکنون به سرویس های مخابراتی یارانه تعلق نمی گرفت با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نیز نرخ مکالمات تلفن ثابت و همراه تغییری نداشته است و هم اکنون مشترکان موبایل و تلفن ثابت همان هزینه ای را می پردازند که تا پیش از اجرای این طرح می پرداختند.


بر این اساس اطلاع از تعرفه مکالمه با سیم کارتهای دائمی و اعتباری دو اپراتور موبایل فعال در کشور و تفاوت هر یک از اینها می تواند به مشترکان در استفاده مناسب از این کالای ارتباطی کمک کند.


براساس تائید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اپراتور همراه اول که زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران است دارای تعرفه بندی براساس مسافت - تماس استانی و تماس خارج استانی - است و اپراتور ایرانسل دارای نوع تعرفه بندی داخل شبکه و خارج شبکه است. براین اساس شرکت مخابرات ایران در مقابل جابجائی مشتری مبلغی نیز به عنوان هزینه جابجائی از مشترکان خود دریافت می کند.


هم اکنون اپراتور همراه اول 98 درصد جاده های اصلی و 75 درصد جاده های فرعی کشور و حدود 81 درصد مسیر ریلی را تحت پوشش دارد و از طریق سیم کارتهای این اپراتور دسترسی به اینترنت موبایل از طریق GPRS ممکن است.

همچنین اپراتور موبایل ایرانسل دارای خدماتی چون GPRS در 17هزار روستا، Edge (اینترنت همراه با سرعت دو برابر GPRS) در 1000 شهر، پوشش تمامی شهرهای کشور و بیش از 17هزار روستا و هزاران کیلومتر از جاده های اصلی است و رومینگ با 50 اپراتور در 34 کشور برای مشترکان سیم کارت های اعتباری و 199 اپراتور در 109 کشور برای مشترکان سیم کارت های دائمی و خدمات پست الکترونیک همراه و نقشه مجازی با قابلیت مکان یابی خود و دوستان از دیگر خدمات این اپراتور است. البته در سیم کارتهای ایرانسل هزینه جابجایی و هزینه تماس بین شهری وجود ندارد.


نرخ مکالمات از طریق سیم کارتهای همراه اول و ایرانسل براساس دائمی و اعتباری بودن آن و با توجه به مکالمات شهری وبین شهری و بین استانی طبق جدولهای زیر اعلام شده است.


جدول مقایسه تعرفه مکالمات مشترکان سیم کارت اعتباری تعرفه های مصوب محدوده تماس همراه اول (ریال در دقیقه)  ایرانسل (ریال در دقیقه)   تفاوت (ریال در دقیقه)  
 بدون جابجائی با جابجائی ××    بدون جابجائی با جابجائی    بدون جابجائی با جابجائی ×× 
 تماس استانی داخل شبکه  671  760  620  620  51  140.4
 تماس استانی خارج شبکه 935   935  852  852  83  83
 تماس بین  استانی داخل شبکه  1140  1,229  620  620  520  609.4
 تماس  بین استانی خارج شبکه  935  935  852  852  83  83

 

جدول مقایسه  تعرفه مکالمات مشترکین سیم کارت دائمی تعرفه های مصوب

  محدوده تماس همراه اول (ریال در دقیقه)  ایرانسل (ریال در دقیقه)   تفاوت (ریال در دقیقه)  
 بدون جابجائی با جابجائی ××    بدون جابجائی با جابجائی    بدون جابجائی با جابجائی ×× 
 تماس  شهری داخل شبکه  447  536  499  499  -52  37.4
 تماس شهری خارج شبکه 625   625  625  625  0  0
 تماس بین  استانی داخل شبکه  760  849  499  499  261  350.4
 تماس  بین استانی خارج شبکه  625  625  625  625  0  0

 ××:  دو پالس هزینه جابجائی به مکالمات اضافه شده است


به گزارش مهر، مکالمات شهری شامل مکالمات عادی مشترک است که مربوط به تماس از شهر مبدا با تلفن همراه با ثابت دیگری درهمان شهر مبدا خواهد بود. همچنین مکالمات بین شهری درصورتی که مکالمه بین دو شهر متفاوت برقرار شود محسوب می شود اعم از اینکه مشترک از شهر مبدا با شهرستان دیگری ارتباط برقرار کند یا مشترک در شهر دیگری مستقر باشد و یا با شهر مبدا یا سایر شهرها ارتباط برقرار کند.

 


​​