تشكیل كارگروه ویژه برای مرز بندی وظایف صدا وسیما و وزارت ارتباطات!

عضو كمیسیون فرهنگی مجلس از تشكیل كارگروه ویژه ای برای تفكیك وظایف صدا وسیما از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه ارسال سیگنال و تجهیزات مخابراتی خبر داد.


'جواد آرین منش' روز جمعه در گفت وگو با ایرنا افزود: كمیسیون فرهنگی مجلس رسیدگی به طرح یك فوریتی نظارت بر اداره صدا وسیما را در دستور كار دارند كه تاكنون پنج ماده آن مورد بررسی قرار گرفته است.


وی گفت: در بررسی مواد 2 و 6 این طرح، اعضای كمیسیون فرهنگی به علت حساسیت بالای مفاد این دو ماده، مقرر كردند كارگروهی متشكل از كارشناسان سازمان صدا وسیما و وزارت ارتباطات و فناوری و نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه مركز پژوهش های مجلس، این دو ماده را رسیدگی و نتیجه را به كمیسیون ارایه كنند.


عضو كمیسیون فرهنگی مجلس تاكید كرد: وظایفی كه در ماده 6 این طرح برای سازمان صدا و سیما در نظر گرفته شده است، اشتراكات بسیاری با دیگر سازمان ها و وزارتخانه ها از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.


آرین منش گفت: در جلسه اخیر این كمیسیون كه برای بررسی این طرح تشكیل شد، حدود 50 كارشناس از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما به همراه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان سازمان صدا وسیما حضور داشتند.


عضو كمیسیون فرهنگی مجلس تاكید كرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بدنبال تعیین خط مرز و حدود وظایف سازمان صدا وسیما در زمینه فناوری اطلاعات است، تا وظایف این سازمان با كاركرد و وظایف قانونی این وزارتخانه تداخل نداشته باشد.


نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ماده 2 این طرح، پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، تاسیس فرستنده و استفاده از امكانات ماهواره‌ برای پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی را در انحصار سازمان صدا وسیما می داند.


به گفته آرین منش، ماده 6 این طرح نیز مقرر كرده است كه انجام هرگونه فعالیت رادیویی و تلویزیونی كه قابلیت انتشار فراگیر در داخل و خارج از كشور را به صورت واقعی و مجازی داشته و در انحصار سازمان صدا وسیما باشد، نیازمند كسب مجوز اشخاص حقیقی و حقوقی از این سازمان است.


وی تاكید كرد: تاسیس فرستنده بمنظور انجام فعالیت‌های رسانه‌ای در امر پخش صوت و تصویر، ایجاد شبكه‌های ارتباطی با سیم و بی‌سیم مانند ماهواره، پخش كابلی، شبكه‌های محلی و ناحیه‌ای برای فعالیت‌های رسانه‌ای در امر پخش صوت و تصویر، استفاده از فضای فركانس كشور برای پخش فراگیر صوت و تصویر و ایجاد هر گونه شبكه ارتباطی تحت پروتكل‌های مختلف (جاری و آتی) اینترنت جهانی و اینترنت ملی و محلی، امكاناتی است كه اشخاص حقوقی و حقیقی می باید از صدا و سیما برای فعالیت در این حوزه ها مجوز دریافت كنند.


طرح یك فوریتی نظارت بر اداره صدا وسیما كه در دستور كار كمیسیون فرهنگی مجلس قرار دارد، با هدف افزایش اختیارات شورای نظارت بر صدا وسیما تهیه شده است.


این شورا كه متشكل از نمایندگان سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه (هر قوه دو نفر) است، طبق اصل 175 قانون اساسی وظیفه نظارت بر این سازمان را بر عهده دارد.


این طرح مشتمل بر 40 ماده است.


​​