گزارش تصویری: حضور وزیر ارتباطات در جمع مستقبلین میهمانان اجلاس جنبش غیرمتعهدها
رئیس جمهور افغانستاننخست وزیر سوریه
رئیس جمهور زیمبابوه 

 


​​