افزايش ظرفیت خطوط E1 به 1200 برابر تا پایان برنامه پنجم

تيرماه امسال اعلام شد كه ظرفیت خطوط E1 کشور به 360 هزار رسیده است که این رقم باید تا پایان برنامه پنجم به 4 میلیون و 400 هزار E1 برسد.


به گزارش ایسنا برنامه پنجم توسعه اهداف سنگینی را برای زیرساخت کشور تدوین کرده است.


فعالیت‌های صورت گرفته در شرکت ارتباطات زیرساخت در راستاي افزایش میزان پهنای باند کشور بوده و از زمانی که نگهداری کابل فیبر نوری بر عهده بخش خصوصی قرار گرفته است با افزایش کیفیت مواجه بوده‌ایم.


بنا بر اعلام مسوولان شركت ارتباطات زيرساخت، ارائه SLA، افزایش 300 درصدی ظرفیت E1، اتمام فاز اول پروژه Isms حضور موثر در مجامعه بین‌المللی از جمله مهم‌ترین اقدامات زیرساخت است.


​​