دادگاه ژاپن شکایت اپل از گلگسی تب را رد کرد

در ادامه رسیدگی به دعاوی متقابل دو شرکت کامپیوتری اپل و سامسونگ در کشورهای مختلف، یک دادگاه ژاپنی رای داده است که کامپیوترهای لوحی سامسونگ از روی محصولات شرکت اپل نسخه برداری نشده و حق اختراع شرکت اپل را نقض نکرده است.

هفته گذشته، هیات منصفه دادگاهی در کالیفرنیا، آمریکا، علیه سامسونگ رای داد و این شرکت را ملزم کرد مبلغ یک میلیارد دلار را به عنوان خسارت به اپل پرداخت کند.
پیشتر، دادگاهی در کره جنوبی هر دو شرکت را در ارتباط با نسخه برداری از برخی از محصولات یکدیگر مجرم شناخته و ضمن دستور منع فروش محصولاتی از هر دو شرکت، حکم کرده بود که آنها باید به یکدیگر خسارت پرداخت کنند.

 


​​