بنیانگذار فیس‌بوک دوباره سهمش را فروخت

یکی بنیانگذاران فیس‌بوک برای بار دوم 450 هزار سهم خود در این شرکت را فروخت.


به گزارش ایسنا داستین موسکویتز، بنیانگذار مشترک فیس‌بوک که چند سالی است از این شرکت جدا شده است دوباره به فروش 450 هزار سهم خود در این شرکت تازه وارد بورس شده اقدام کرد.


موسکویتز سهام خود را به قیمت هشت میلیون و 700 هزار دلار به فروش رساند و طبق روال پیشین در سه روز متوالی و در هر روز 150 هزار سهم خود را فروخت.


وی همچنان 130 میلیون سهم از سهام فیس‌بوک را در اختیار دارد.


موسکویتز این 450 هزار سهم را با قیمت‌های 19 تا 19.49 دلار در هر سهم به فروش رسانده است.


داستین موسکویتز هنگام آغاز به کار فیس‌بوک در سال 2004 با مارک زوکربرگ در دانشگاه هاروارد هم اتاقی بوده است. وی در سال 2008 از فیس‌بوک جدا شده و شرکت دیگری با نام آسانا راه‌اندازی کرد.


​​