امنیت

عدم وابستگی برگزاركنندگان «سمینار استاندارد مدیریت اطلاعات» با شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات

در پی برگزاری سمینار بین المللی استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات كشور هرگونه وابستگی مسؤولان این سمینار با این شورا را تكذیب كرد.


به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، «حسن ربانی» رئیس دفتر مركز فناوری اطلاعات شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات، تاكید كرده است: با عنایت به برگزاری «سمینار استاندارد مدیریت اطلاعات» و ارجاع متقاضیان به سایت شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات كشور جهت كسب اطلاعات بیشتر كه این موضوع برگزاری آن همایش را از سوی این شورا تداعی می‌نماید، بدین‌وسیله ضمن حمایت از هرگونه فعالیت در این حوزه، تاكید می‌دارد كه این مجموعه هیچ‌گونه ارتباطی با این سمینار نداشته و هماهنگی نیز در این خصوص صورت نگرفته است


​​