امنیت

دوره آموزشی AITC Incident Handling برای اولین بار در ایران

اگر تا كنون نام موسسة SANS را شنیده باشید، حتماً با گواهی بین المللی GIAC Certified Incident Handler و نیز دورة Hacker Techniques, Exploits & Incident Handling آشنایی دارید. این دوره و گواهی مرتبط با آن، یكی از معتبرترین دوره­های آموزشی« مدیریت بحران (Incident Handling)» می­باشند. تاكنون با توجه به محدودیتهای گسترده شركت­های ایالات متحده در ارائه خدمات به سازمانها و شركتهای ایرانی، امكان ارائه این دوره­ها در كشور فراهم نبود. مركز آموزش آشنا ایمن به منظور برطرف نمودن این خلاء، اقدام به تهیه محتوای آموزشی مناسب و متناسب با دورة یاد شده نموده و بر اساس این محتوا، دوره­ای با عنوان AITC Incident Handling تدوین نموده است.
این دوره برای اولین بار در كشور ارائه خواهد شد و سعی شده است تا كلیه مفاهیم و موضوعات دورة اصلی را پوشش دهد.


مدرس این دوره جناب آقای دكتر نوید عطوفی از دانشگاه Northeastern خواهند بود.

زمان و طول دوره: • این دوره به مدت سه روز و به شكل فشرده برگزار خواهد شد.
 • زمان: 24-22 تیرماه 1384

مدل برگزاری: • تئوری- عملی
 • در گروه­های دو نفره
 • هر گروه با یك كامپیوتر مستقل

ظرفیت كلاس:

     با توجه به استقبال علاقه مندان به دورة مذكور، یاد آور می­شود ظرفیت كلاس محدود به 30 نفر خواهد بود.

مخاطبین: • راهبران واعضای تیم ادارة بحران
 • راهبران سیستم و كارشناسان امنیت
 • نفوذگران اخلاقی

سرفصل­های كلی دوره:
 • The step-by-step approach used by many computer attackers


 • The latest computer attack vectors and how you can stop them


 • Proactive and reactive defenses for each stage of a computer attack


 • Hands-on workshop addressing scanning for, exploiting, and defending systems


 • Strategies and tools for detecting each type of attack


 • Attacks and defenses for Windows, Unix, switches, routers and other systems


 • Application-level vulnerabilities, attacks, and defenses


 • Developing an incident handling process and preparing a team for battle


 • Legal issues in incident handling


 • Recovering from computer attacks and restoring systems for business


​​