امنیت

گزارش اخیر شركت امنیتی سوفوس از فعالیت ویروس‌های اینترنتی

گزارش اخیر شركت امنیتی سوفوس از فعالیت ویروس‌های اینترنت در چند ماه اخیر شامل نكات جالب توجه زیادی است.


به گزارش سرویس بین‌الملل ایسنا، علاوه بر بیان این واقعیت كه فعالیت یك رایانه‌ی شخصی با ویندوز و بدون حفاظت، 50 درصد فرصت آلوده شدن را ظرف 12 دقیقه اتصال به شبكه فراهم می‌كند یك نكته‌ی جالب توجه دیگر افزایش تعداد برنامه‌های keylogger است.


طبق گزارش سوفوس این تعداد تقریبا تا سه برابر افزایش یافته است كه ثابت می‌كند طرز تفكر نویسندگان ویروسی تغییر كرده و هم اكنون آن‌ها در پی منافع مهم‌تری هستند.


برنامه‌های keylogger كلید واژه‌های معرفی شده در گشایش‌گر از سوی كاربر را بازرسی كرده بنابراین امكان دسترسی به حساب بانكی او یا سایر اطلاعات خصوصی را فراهم می‌كند.


برنامه‌های keyloggers به عنوان تروواهایی منتشر می‌شوند كه در قالب فایل‌های ضمیمه در پست الكترونیكی یا دسترسی به شبكه‌های خاص به كاربر می‌رسد.


سوفوس اعلام كرد كه همكاری میان نویسندگان ویروسی، و سایر گروه‌های شركت كننده در خلاف‌های اینترنتی روز به روز آشكارتر می‌شود و با گذشت زمان برنامه‌های جدید ترووا روی شبكه ظاهر می‌شود.


به علاون حضور soberN در راس 10 ویروس اول نكته‌ی قابل توجهی است چرا كه این ویروس در ماه می ظهور كرده و با سرعت باور نكردنی منتشر شده و بیشتر به این دلیل كه بلیط‌های تقلبی جام جهانی 2006 ارایه كند.


​​