امنیت

نگرانی امنیتی درخصوص پایگاه اطلاعاتی پزشكی

 

پزشكان انگلیسی هشدار دادند برنامه دولت برای وارد كردن اطلاعات و سابقه پزشكی ‪ ۵۰‬میلیون بیمار در یك پایگاه ملی الكترونیكی حتی بیش از كارتهای شناسایی ملی آزادیهای مدنی را تهدید می‌كند.


ثبت اطلاعات مربوط به بیماران كه بخشی از برنامه ‪ ۶/۲‬میلیارد پوندی برای توسعه آی.تی در سیستم ملی بهداشت انگلیس است كه به پزشكان، بیمارستانها و پیراپزشكان امكان می‌دهد تا به اطلاعات پزشكی كه می‌تواند جان انسانها را نجات دهد دسترسی یابند.


پزشكان در كنفرانس انجمن پزشكی انگلیس اعلام كردند این برنامه ممكن است امكان نشت اطلاعات خصوصس درباره بیماران و خانواده آنان را فراهم آورد.


به اعتقاد این پزشكان، حجم اطلاعات ثبت شده از اطلاعات مربوط به كارت ملی شناسایی نیز پیشی می‌گیرد زیرا یادداشتهای یك پزشك می‌تواند شامل اطلاعاتی درباره سابقه اجتماعی، جنسی، مذهبی و حرفه‌ای بیمار باشد.


پزشكان انگلیسی دسترسی یك بخش دولتی به این اطلاعات را "وحشتناك" توصیف كردند.


در این كنفرانس هشدار داده شده است كه با بیش از ‪ ۵۰‬میلیون ثبت سابقه احتمال بروز خطا, دسترسی غیرقانونی, سرقت هویت و دست كاری و بهم ریختن اطلاعات زیاد است.


انتظار است این برنامه اتصال رایانه‌های سیستم بهداشت ‪ ۳۰‬میلیارد پوند در طی ‪ ۱۰‬سال آینده هزینه داشته باشد.


با متصل ساختن هر بخش سیستم ملی بهداشت انگلیس ,تعیین وقت
الكترونیكی در بیمارستان، انتقال تصاویر كه با اشعه ایكس گرفته شده اند و نتایج آزمایشها و همچنیین انتقال نسخه‌ها برای كمك به بیماران برای تجدید آنها هنگامی كه آنها در خارج از كشور بسر می‌برند فراهم می‌شود.


برنامه ملی ثبت اطلاعات مربوط به بیماران احتمالا بسیار جنجال برانگیر خواهد بود اما برخلاف طرح پیشنهادی صدور كارت شناسایی برای شهروندان نیاز به تصویب از طریق مجلس را ندارد.


​​