امنیت

رابین هود هکر ها برگشت

 


وی که رابین هود هکر ها نام دارد، موفق شد با هک کردن نرم افزار جدید گوگل، موسوم به گوگل ویدئو به جهانیان نشان دهد که اینترنت هنوز ناامن است و نمی توان به آن اعتماد کرد.


به دنبال هک شدن گوگل ویدئو، کاربران می توانند تصاویر ویدئویی خود را بدون اتصال به سرور های گوگل و با استفاده از هر سرور متفرقه ای بارگزاری و اجرا کنند.


لازم به ذکر است رابین هود هکر ها پیش از این با انجام کارهایی مشابه توانسته بود در روند فعالیت های شرکت های مشهوری نظیر اپل و انجمن تصاویر متحرک آمریکا اختلالاتی را ایجاد کند.


با این روند، کارشاسان اعلام کرده اند که هنوز برای امن کردن اینترنت و به کارگیری آن در زمینه های مختلف باید کارهای زیادی انجام شود.​​