امنیت

وصله امنیتی اینترنت اكسپلورر

 

با گذشت شش روز از خبر كشف حفره امنیتی خطرناك اینترنت اكسپلورر، مایكروسافت وصله امنیتی مربوطه را تهیه كرد.


این آسیب پذیری كه به دلیل استفاده غلط از "‪ "javaprxy.dll‬پیدا شده است باعث لبریز شدن حافظه ‪ buffer‬توسط یك وب سایت آلوده و اجرا شدن كدهای آلوده در سیستم می‌گردد.


آنتی ویروس پاندا پس از اعلام این خبر به كاربران توصیه كرد فورا وصله امنیتی مذكور را مطابق زیر روی سیستم خود نصب نمایند: ابتدا به آدرس ‪ http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/۹۰۳۱۴۴mspx‬مراجعه كنید.


روی "‪ "Workarounds‬كلیك كنید، و ‪"Disable the Javaprxy‬
‪ dll COM object from running in Internet Explorer‬را انتخاب كنید و وصله امنیتی مربوط به اینترنت اكسپلوررسیستم خود را داونلود كنید.


​​