امنیت

مایکروسافت بزودی 3 وصله جدید صادر می‌کند

 


غول نرم‌افزاری جهان قصد دارد 2 حفره امنیتی در ویندوز را رفع کند که یکی از آنها بسیار خطرناک ارزیابی می‌شود. همچنین یکی از وصله‌های جدید مربوط به نرم‌افزار office است.


مایکروسافت همچنین درصدد عرضه یک وصله جدید برای office است که برای رفع حفره‌های امنیتی طراحی نشده، ولی بارگذاری آن از اولویت بالایی برخوردار است.


گفتنی است که مایکروسافت ماهیانه برای رفع نقص تولیدات خود بولتن‌های امنیتی مختلفی را عرضه می‌کند.


​​