امنیت

حفره ی هشت ساله

حفره امنیتی 8 ساله شناسایی شد
خبرگزاری سلام– مقامات دانشگاه کالیفرنیای جنوبی با بیش از 270 هزار نفر از افرادی که از فرم‌های درخواست ثبت نام آنلاین این دانشگاه روی وب سایت آن استفاده کرده بودند، تماس گرفتند تا آنها را از وجود یک حفره امنیتی روی این سایت مطلع کنند.

جالب آن که این حفره به مدت 8 سال روی سایت دانشگاه وجود داشته؛ اما کسی از آن مطلع نشده است تا سرانجام کارشناسان شرکت امنیتی Security Focus آن را اطلاع داده‌اند.

با توجه به آن که هیچ موردی از سوءاستفاده از این حفره امنیتی گزارش نشده، دانشگاه هم قصد ندارد در این زمینه دست به تحقیقات قضایی بزند.

در حال حاضر این مشکل برطرف شده است.


​​