امنیت

كرم SQL Slammer دوباره به شبكه بازگشت

كرم SQL Slammer كه از ژانویه‌ی سال 2003 در اینترنت شناسایی شد، هنوز به حضور خود ادامه می‌دهد.


به گزارش سرویس بین‌الملل ایسنا، این كرم بیشترین سهم را در گزارشات مربوط به ویروس‌ها در سراسر جهان و به ویژه از 24 می تا 23 ژوئن سال جاری در منطقه‌ی آسیا - اقیانوسیه به خود اختصاص داده است.


این كرم در ژانویه‌ی سال 2003 ده‌ها هزار رایانه را در سراسر جهان از كار انداخت.


​​