امنیت

كاهش زیان امنیتی شركت‌‏ها

 

عداد شركت‌‏هایی كه در سال 2005 قربانی حمله‌‏های DOS شده‌‏اند در مقایسه با سال 2004 حدود 40 درصد كاهش یافته است.

به گزارش ایلنا، نظرسنجی‌‏ها نشان می‌‏دهد میزان زیان ناشی از مشكلات امنیتی كه شركت‌‏های مختلف متحمل شده‌‏اند كاهش یافته است.
در سال 2004 در آمریكا هر شركت به طور متوسط 526 هزار دلار زیان امنیتی دید كه این رقم در سال 2005 به 203 هزار دلار كاهش یافته است.
طبق نظرسنجی مذكور؛ در سال 2001 بیش از 90 درصد شركت‌‏های آمریكایی حمله‌‏های قطع خدمات (DOS) را تجربه كردند، در حالی كه از میان این شركت تنها 50 درصد در 12 ماه گذشته قربانی چنین حمله‌‏هایی شده‌‏اند.


​​