امنیت

حملات تحت وب افزایش می‌یابد

 برگزاری سلام - تعداد شرکت‌هایی که از انجام حملات تحت وب به سایت‌هایشان طی سال گذشته خبر داده‌اند به نحو چشمگیری افزایش یافته است.
نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که سایت 95 درصد از شرکت‌های آمریکایی در طول سال 2004 بیش از 10 بار مورد حمله قرار گرفته است که این رقم نسبت به سال 2003، نزدیک به 5 درصد افزایش نشان می‌دهد.
این تحقیق که با همکاری FBI انجام شده، سایت‌های دولتی تجاری، درمانی و دانشگاهی متعددی را شامل می‌شود.
کارشناسان معتقدند علت افزایش تلاش برای حمله به سایت‌های موسسات گوناگون امکان سرقت اطلاعات شخصی کاربران از این طریق است.


​​