امنیت

آسیب پذیری قوی ترین نرم افزارها در مقابل ویروس

 خبرگزاری سلام-به دنبال افزایش فعالیت هکر ها در چند هفته گذشته، گروهی از کارشناسان امنیتی از ناتوانی برنامه ضد ویروس موجود در مقابل نفوذ ویروس ها به رایانه کاربران خبر داده اند.
در حالی که نرم افزار های ضد ویروس Sophos و ClamAV این روز ها بسیار عمومیت پیدا کرده اند، انواع جدید ویروس ها موفق شده اند که این دو نرم افزار را به طور کامل از کار بیاندازند.


​​