امنیت

گونه های هكر

 


شنیدن واژه "هكر" (‪ (Hacker‬امروزه، عادی و روزمره شده است.


پایگاه اینترنتی اخبار بلژیك روز شنبه به معرفی جدیدترین تقسیم‌بندی هكرها پرداخت.


بر اساس این گزارش، كارشناسان هكرها را به چهار گروه اصلی تقسیم بندی كرده‌اند:
‪ .۱‬هكرهای "سامورایی"
اینها هكرهایی هستند كه هدفشان از نفوذ به رایانه‌ها و شبكه‌ها، نشان دادن ضعف‌های سیستم و شبكه است.


‪ .۲‬هكرهای "واكر"(‪(Wacker‬
آنها هكرهایی هستند كه هدفشان از نفوذ به رایانه‌ها و شبكه‌ها، استفاده از اطلاعات آنها است.


‪ .۳‬هكرهای "كراكر"(‪(Cracker‬
هكرهایی هستند كه هدفشان از نفوذ به رایانه‌ها و شبكه‌ها، خرابكاری و ایجاد اختلال در سیستم‌های رایانه‌ای است.


‪ .۴‬هكرهای "پراكر"(‪(Preaker‬
این هكرها از قدیمی‌ترین هكرها هستند كه برای كارشان نیاز به رایانه ندارند و كارشان بیشتر نفوذ به خطوط تلفن برای تماس مجانی و استراق سمع است.


​​