امنیت

كرم زوتوب كاربران ویندوز را هدف قرار داد

ایسنا - كرم جدیدی موسوم به زوتوب وارد ویندوزهای مستعدی شد كه در ماه جاری از سوی شركت مایكروسافت توزیع شده‌اند.


این كرم قربانیان خود را به طور تصادفی انتخاب می‌كند و وقتی یك رایانه‌ی شخصی مستعد پیدا شود، یك نسخه از كرم X بر روی سیستم انتخاب شده دانلود می‌شود


​​