امنیت

بی‌‏توجهی كاربران خانگی به مسایل امنیتی

 چهل درصد رایانه‌‏های كاربران در بریتانیا هیچ نرم‌‏افزار امنیتی بر روی رایانه‌‏های خود نصب نمی‌‏كنند.به گزارش ایلنا كارشناسان رایانه می‌‏گویند: میزان آسیب پذیری رایانه كاربران در برابر هكرها همچنان بالا است و تعداد برنامه‌‏های مخرب سرگردان در شبكه اینترنت به حدی است كه احتمال اینكه در هر 12 دقیقه یك رایانه آسیب‌‏پذیر آلوده شود و در كنترل هكرها قرار گیرد، 50 درصد است.
حتی زمانی كه رایانه كاربران به برنامه‌‏های امنیتی مجهز است به محض اتصال به شبكه كرم‌‏ها و برنامه‌‏های اسكن كننده، وقتی با وصله‌‏های امنیتی روبرو می شوند درصدد برمی‌‏آیند كه قفل‌‏های امنیتی را از كار بیندازند.
كارشناسان هشدار می‌‏دهند؛ با گسترش فناوری پهن نوار و اینترنت پرسرعت خطرات امنیتی بیشتر خواهد شد، چرا كه بالا رفتن سرعت تمایل كاربران به استفاده بیشتر از اینترنت را افزایش می‌‏دهد.
درحال حاضر در كشوری مثل انگلستان بیش از 52 درصد از خانه‌‏ها به اینترنت دسترسی دارند، با این حال نتایج بررسی‌‏ها نشان می‌‏دهد40 درصد كاربران خانگی از نرم‌‏افزارهای ضد ویروس بر روی رایانه‌‏های خود استفاده نمی‌‏كنند.
با توجه به گسترش شمار بانك‌‏ها و فروشگاه‌‏های آنلاین، نبود نرم‌‏افزارهای امنیتی كافی بر روی رایانه‌‏های افراد می‌‏تواند احتمال لو رفتن اطلاعات محرمانه آنها را تا حد زیادی افزایش دهد.
كارشناسان می‌‏گویند: هر رایانه خانگی باید حداقل به یك دیوار آتشین ضد ویروس و ضد اسپای‌‏ور مجهز باشد و این برنامه‌‏ها باید پیوسته به روز شوند.
همچنین، رایانه‌‏ها باید حداقل هر هفته یكبار اسكن شوند تا كاربر اطمینان حاصل كند كه هیچ برنامه مخربی به آن راه پیدا نكرده است.


​​