امنیت

ایرانیها آنتی‌ویروس "مك‌آفی" را به "نورتون" ترجیح می‌دهند

 


كاربران ایرانی ،آنتی ویروس "مك آفی" (‪ (McAfee‬را نسبت به آنتی ویروس "نورتون"(‪ (Norton‬ترجیح می‌دهند و از این نرم‌افزار برای حفظ امنیت سیستم رایانه خود بیشتر استفاده می‌كنند.


مطابق با نتایج به دست آمده از بخش نظرسنجی سایت " شبكه فناوری اطلاعات ایران"، ‪ ۳۰‬درصد از كاربران ایرانی از آنتی‌ویروس "مك آفی" استفاده می‌كنند كه نسبت به سایر نرم‌افزارهای امنیتی در رتبه اول قرار دارد.


در این نظرسنجی آنتی ویروس "نورتون" با ‪ ۲۶‬درصد در رتبه دوم و پس از آنتی ویروس "مك آفی" قرار گرفت.


سایر نرم‌افزارهای عنوان شده در گزینه‌های این نظرسنجی بااختلاف زیادی در رتبه‌های بعدی قرار دارند كه‌این امر گویای استفاده بیشتر از آنتی ویروسهای "مك آفی" و "نورتون" در میان كاربران ایرانی است.


آنتی ویروس "بیت دفندر"(‪ (BitDefender‬با نه درصد و آنتی ویروس "پاندا" (‪ (PANDA‬با هفت درصد در رتبه‌های سوم و چهارم این نظرسنجی قرار دارند.


در این نظرسنجی ‪ ۹‬نرم‌افزار آنتی ویروس در گزینه‌ها اعلام شده بود و گزینه دهم با عنوان "هیچكدام" ‪ ۱۲‬درصد از كل آراء را به خود اختصاص داد.


این نظرسنجی به مدت دو ماه صورت گرفت و بیش از پنج هزار كاربر در این نظرسنجی شركت كرده بودند.


سایت " شبكه فناوری اطلاعات ایران " با اعلام نتایج این نظرسنجی تاكید كرده است كه هر كاربر برای امنیت بیشتر رایانه خود از آنتی‌ویروس استفاده كند و آنتی ویروس خود را به طور مرتب به روز كند.


 


​​