امنیت

سمینار بررسی استاندارد امنیتBS7799 برگزار شد

ایسنا- سمینار بررسی استاندارد امنیت BS7799 صبح امروز با حضور مدیران شركت رمیس وكارشناسان مربوطه درهتل سیمرغ تهران برگزار شد.


در این همایش مهندس«عباس نصیری» رییس هیات مدیره‌ی شركت رمیس، با بیان اینكه تحولات عمیقی در زمینه‌ی الكترونیكی و برنامه‌ریزی كردن كارها به وجود آمده، درباره‌ی مشكلات امنیت شبكه گفت: جامعیت دربرگیری كلیه‌ی فرآیندهای كسب وكار توسط نرم افزار‌ها، اجبار به تمركز داده و اطلاعات وشاخص‌ها، ایجاد شبكه‌های داخلی و ملی و بین المللی از جمله‌ی این مشكلات محسوب می‌شود.


همچنین احسان پورمند، اظهار داشت: این شركت با هدف ارایه‌ی راه‌حل‌های جامع و خدمات تخصصی در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات از جمله سرویس‌های تخصصی شبكه‌های كامپیوتری بر مبنای متولوژی‌های نوین و استانداردهای بین المللی تاسیس شده است.


وی درباره‌ی یكی از فاكتورهای كلیدی در اجرای موفق پروژه گفت: در اختیار داشتن چهار چوب و مدل كاری مسنجم، دقیق وعملی به نحوی كه اعضای تیم پروژه ضمن اجرای تمامی‌مراحل مطابق برنامه‌ی زمان‌بندی شده، همواره گزارش جامع و دقیقی از وضعیت فعلی پروژه ارایه كنند.


وی با تاكید بر اینكه جامعه‌ی انفورماتیك كشور تنها در صورت انتقال تكنولوژی به زیر مجموعه‌ها می‌تواند پویایی خود را حفظ كند اظهار داشت: به اعتقاد ما هر سازمان یك متقاضی خاص با نیازهای منحصر به فرد است و باید راه حلی ویژه براساس آخرین فناوری‌ها را در اختیار داشته باشد بنابراین این شركت آمادگی دارد سیستم‌های اطلاعات مورد نیاز مشتریان خود را ارایه داده و متعهد به انجام تمامی‌كارها از ابتدایی ترین تا پیچیده ترین نكات فنی در زمینه‌ی ارتباطات شبكه‌یی می‌باشد


​​