امنیت

هیچ سازمانی در ایران گواهی نامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ندارد

 دبیر سمینار آشنایی با سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات (‪System (ISMS‬ ‪ Information Security Management‬گفت: بحث مدیریت ایمنی اطلاعات در كشور ما یك موضوع جدید به شمار می‌رود به همین سبب هنوز هیچ سازمانی در ایران گواهی نامه مدیریت امنیت اطلاعات ندارد.


"مازیار نوربخش" در سمینار آشنایی با سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات (‪ (ISMS‬كه امروز برگزار شد، در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: در مورد امنیت اطلاعات در كشور هیچ مرجع رسمی آماری را ارایه نداده است.


وی اظهار داشت: اما در دنیا ‪ ۴۰‬درصد شركت‌ها متوجه حملات به اطلاعات شبكه‌ای خود می‌شوند و تنها ‪ ۴۰‬درصد از این شركت‌ها به فكر چاره می‌افتند.


وی ادامه داد: سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (‪ (ISMS‬بر اساس استاندارد ‪ SB۷۷۹۹‬و ‪ ISO۱۷۷۹۹‬است كه در این زمینه باید مطالعه، شناخت و تست‌های نفوذی انجام شود و در نهایت نیز ارایه راهكار و آموزش صورت می‌گیرد.


دبیر سمینار آشنایی با سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات هدف از برگزاری این سمینار را آشنا كردن سازمان‌های دولتی و بانكها با استانداردهای امنیت اطلاعات (‪ (ISMS‬بر اساس استاندارد ‪ BS7799‬و ‪ ISO17799‬كه معروفترین استانداردها در دنیا است بیان كرد.


وی گفت: هدف این است كه این تكنولوژی جدید را به داخل كشور منتقل كنیم تا در سازمان‌ها كه نیاز به امنیت اطلاعات دارند پیاده‌سازی شود.


وی افزود: در این سمینار آشنایی با استاندارد و كارایی این استاندارد برای امنیت اطلاعات ارایه شد و مطرح شد كه تنها داشتن سخت افزار و نرم افزار مجموعه ایمنی را فراهم نمی‌كند.


سمینار یك روزه آشنایی با سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات امروز با حضور گروههای فنی سازمانهای دولتی و خصوصی در هتل سیمرغ تهران برگزار شد.


​​