امنیت

ورود نرم افزار جاسوسی ممنوع!

 


از هر ده كامپیوتر در سرتاسر جهان نه مورد آلوده به یك یا چند نوع نرم افزار جاسوسی (‪ (spyware‬است.


با این حال هنوز بسیاری از كاربران از خطرات این بزرگترین اپیدمی دنیای مجازی بی‌خبرند و این تهدید را چندان جدی نمی‌گیرند.


به همین دلیل سایتی با آدرس ‪ www.demandonspyware.com‬و با شعار "ورود ‪ spyware‬ممنوع!" (!‪ (No More Spyware‬با هدف كمك به كاربران برای مقابله با این تهدید راه اندازی شده است.


لوئیز كورونز مدیرلابراتوار پاندا می‌گوید: عدم شناخت كافی كاربران از پدیده ‪ spyware‬یكی از دلایل اصلی آسیب پذیر شدن كامپیوترهای آنهاست.


خالقان نرم افزارهای جاسوسی از این مساله كه بسیاری از كاربران از وجود این نوع بدافزار بی‌خبر و در برابر آن بی‌دفاعند، حداكثر سوء استفاده را می‌كنند.


به همین دلیل است كه معمولا بعد از اسكن كردن كامل كامپیوتر تعداد ‪spyware‬ها بیش از بدافزارهای دیگر است.


سایت جدید "ورود ‪ spyware‬ممنوع!" تمام اطلاعات لازم برای مقابله و محافظت در برابر این تهدید اینترنتی را در اختیار كاربران قرار می‌دهد.


خلاصه‌ای از بخش‌های اصلی سایت شامل بخش‌های زیر است، ‪ Spyware‬چیست؟ در این بخش كاربران اطلاعات كامل و دقیقی درباره مشخصات ‪ spyware‬ها، نحوه شیوع و تاثیرات آنها دریافت می‌كنند.


مطالعه فنی از دیگر بخش‌های این سایت است، در این قسمت كاربران می توانند از طبقه بندی ‪spyware‬ها و بهترین روش های مبارزه با آنها مطلع شوند.


برای مثال تكنولوژی پیشگیرانه ‪ TruPrevent‬كه قادر است ‪ spyware‬های شناخته نشده و ثبت نشده را پیش از شناسایی آنها توسط آنتی ویروس‌ها متوقف كند، مورد بررسی قرار گرفته است.


تست رایگان ‪ ،spyware‬از بخش‌های دیگر این سایت است، شناسایی علائمی كه پس از ابتلای كامپیوتر به نرم افزارهای جاسوسی رخ می‌دهد از مهمترین عوامل اجتناب از عواقب بعدی آن است.


در این بخش علائم مشترك و رایج كه در كامپیوترهای آلوده بروز می‌كند بررسی شده است، همچنین نرم افزار آن لاین و رایگان پاندا اكتیو اسكن برای شناسایی انواع نرم افزارهای جاسوسی موجود در سیستم معرفی شده است.


در بخش فوت و فن های كاربردی برای بستن راه نرم افزارهای جاسوسی، ده راهكار اصلی و مهم برای كاهش خطر ابتلا به این بدافزارها در قالب یك انیمیشن به كاربران ارائه شده است.


لوئیز كورونز می‌گوید: با نرم‌افزارهای جاسوسی باید در دو بخش مبارزه كرد؟اول از طریق آموزش كاربران برای تغییر عادات كاركردن آنها با اینترنت در جهت پیشگیری از ورود نرم افزارهای جاسوسی و دوم باید از راه حل های مناسب فنی برای مبارزه با این نوع بدافزار استفاده كرد.


​​