امنیت

ویروس های اینترنتی در هفته اول شهریور ماه

تروجان های ‪ Hupigon.BS‬و ‪ Fuetel.t‬و ابزارهای هك ‪ KGBSpy ،Cmdow.A‬و ‪ Processor‬بدافزارهای فعال در هفته اول شهریور هستند.


‪ Hupigon.BS‬تروجانی است كه برای دریافت فرمان های از راه دور طراحی شده است، تداخل عملكرد كلیدهای صفحه كلید ، دزدیدن ، دانلودكردن و حذف فایل‌ها و كنترل برنامه های در حال اجرا از جمله كارهایی است كه این تروجان در كامپیوتر آلوده انجام می‌دهد.


‪ Futel.T‬تروجان دیگری است كه عملكرد آن با تفاوت های جزیی مانند تروجان قبلی است.


هر دوی این تروجان‌ها نمی‌توانند خود بخود منتشر شوند و برای تكثیر احتیاج به یك كاربر مخرب دارند.


شیوع این بدافزارها می‌تواند از طریق دیسكت آلوده، سی دی ، ایمیلی با فایل ضمیمه ، داونلود و انتقال از طریق ‪ ،FTP‬كانال های ‪ IRC‬و شبكه های اشتراك فایل انجام شود.


به گزارش آنتی ویروس پاندا، ‪ KGBSpy‬كه سومین بدافزار لیست است كه نوعی ابزار هك كردن است.


این برنامه می‌تواند ضرباتی را كه كاربر به كلیدهای كیبورد می‌زند را ثبت كند و اطلاعات آن را از طریق ایمیل یا ‪ FTP‬برای هكر خود ارسال كند، از مشخصه های این برنامه این است كه می‌تواند مخفیانه نصب و اجرا شود بدون آنكه كاربر هیچ مورد غیر عادی در كامپیوتر خود ببیند.


دومین ابزار هك ‪ Cmdow.A‬است كه برای فعالیت خود احتیاجی به نصب شدن روی سیستم كاربر ندارد، این برنامه پنجره های باز سیستم را در اختیار می گیرد و می‌تواند آنها را جابجا یا بزرگ و كوچك كند، در واقع برای كاربر مزاحمت ایجاد می‌كند.


‪ Processor‬كه آخرین ابزار هك در این گزارش است، برای جمع آوری اطلاعات برنامه های در حال اجرا در كامپیوتر آلوده طراحی شده است و می‌تواند از راه دور نیز اجرا شود، این ابزار هك می‌تواند برنامه های در حال اجرا را ببندد و پس از مدتی دوباره آنها را باز كند.


​​