امنیت

خبرگزاری موج هك شد

 آی تی ایران - اخبار رسیده حاکی از بروز مشکل ناشی از اشکال فنی و یا حمله احتمالی اینترنتی علیه سایت خبرگزاری موج است.

این سایت از صبح امروز به طور کامل محتوای خود را از دست داده و تمامی بخش های خبری آن از مطلب خالی شده است.

بنا بر این گزارش در تماسی که با یکی از کارکنان این خبرگزاری انجام گرفت حمله اینترنتی به این سایت مورد تایید قرار گرفت اما از وضعیت فنی آن،‌داشتن فایل های پشتیبان و احتمال بازگشت محتوای سابق خبری در دست نیست.

سایت خبرگزاری موج در آدرس
www.mojnews.com قرار دارد.


​​