امنیت

افتا، مهم‌ترین چالش پیش روی كشور در بخش ICT است

باید با راه‌اندازی بستر مناسب سند چشم‌انداز و برنامه‌ی چهارم به سرعت گرفتن و شتاب دادن توسعه‌ی كشور توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات دست پیدا كنیم .


به گزارش ایسنا، دكتر عارف، در سومین كنفرانس انجمن رمز ایران كه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، با اشاره به موفقیت برنامه‌ی سوم توسعه اظهار داشت: موفقیت طرح تكفا با وجود مشكلاتی كه در اعمال یك فرهنگ جدید در یك كشور سنتی موجود است ، اصلاحات ساختاری را به دنبال داشت كه منجر به تشكیل شورای عالی اطلاع‌رسانی شد، از جمله تشكیل وزارت ICT نه فقط با تغییرنام بلكه برای تغییر نگرش و در آخر تخصیص یكی از كمیسیون‌های دولت كه باصراحت وظایف ICT را بر عهده دارد از دستاوردهای برنامه‌ی سوم توسعه بود.


دكتر عارف با اشاره به زمینه‌ی سمینار یعنی افتار اظهار داشت : در طول دهه‌ی اول به صورت پراكنده و سلیقه‌ای كار منسجم و برنامه‌ریزی خاصی در جهت پیشرفت نداشتیم تا این كه در حین دفاع مقدس جهاددانشگاهی و دانشگاه صنعتی اصفهان به ایجاد رشته‌ی جدید رمزنگاری پرداختند ، و با وجود انحصاری كه ارگان‌های امنیتی و نظامی‌در رمز نگاری برای خود می‌دیدند ، اهمیت امنیت فضای تبادل اطلاعات را به بخش‌های روزمره مردم سوق داد.


وی مهمترین چالش پیش روی كشور در توسعه ICT را بحث افتا دانست و گفت : با پیگیری‌های انجمن رمز، نیاز به وجود یك مرجع ملی سیاست‌گذاری برای سامان دادن افتا روشن شد ، و به تشكیل شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات كشور منجر شد كه همزمان با بحث‌های جدید برنامه‌ی سوم توسعه بود و كشور را وارد مرحله‌ی جدیدی كرد.


دكتر عارف در ادامه گفت : در قانون برنامه‌ی چهارم با صراحت به دولت تكلیف می‌شود كه به برقراری امنیت فضای تبادل اطلاعات برای شهروندان بپردازد ، كه هشت ماه زودتر به تصویب رسید و برای اولین بار یك سند مصوب در رابطه با امنیت اطلاعات در كشور ایجاد شد كه جهت‌گیری اهداف كلان را به صراحت مشخص می‌كند.


وی با اظهار نگرانی‌های موجود در تغییر دولت و راكد ماندن این طرح تصریح كرد : با برگزاری یك نشست علمی‌این طرح به نقد گذاشته شد و در آخر به تصویب رسید .


دكتر عارف سه بخش مهم حاكمیت ، دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی كه مصرف كننده‌ها را در بر می‌گیرد افزود: شواری عالی افتا باید فعال‌تر از گذشته كار كند و در جهت سیاست‌گذاری باید به تامین نیازها و حمایت بخش‌های دیگر كمك كند از طرفی شورای گسترش باید با ایجاد گرایش‌های نو در رابطه با امنیت فضای تبادل اطلاعات به جهت‌گیری صحیح بپردازد. در بخش نهایی، مصرف كننده‌ها باید با اعتقاد به توان داخلی به تولیدات علمی ‌داخلی اعتماد كنند چرا كه حركت مصرف كننده در كنار تولید كننده منجر به پیشرفت علم می‌شود.


وی با اظهار امیدواری از اینكه دولت جدید اقدامات خوبی پیش روی اجرای برنامه‌ی چهارم خواهد داشت گفت: اگر بخواهیم اهداف بلند كشور را اجرا كنیم باید با اتكای برنامه‌ی توسعه به سوی نیروی انسانی و دانایی محور پیش رویم


​​