امنیت

رشد سریع جرایم رایانه‌ای در جهان

 


مثل اینكه با رشد تكنولوژی و فناوری‌های جدید در سر تا سر دنیا میزان جرایم اینترنتی هم افزایش پیدا كرده است.


بر اساس گزارش ‪ ،KATAWEB‬این جرایم در نیمه نخست سال ‪ ۲۰۰۵‬با افزایش تعداد نرم افزارهای ناامن، تعداد كامپیوترهای خانگی و ویروس‌های مختلف همراه شده و رشد قابل توجهی داشته اند.


بر اساس آمار ارائه شده توسط شركت ‪ CUPERTION‬كه در زمینه سیستم‌های امنیتی فعالیت می‌كند در این دوره شش ماهه ركورد عجیب و البته قابل توجهی برای نرم افزارهای آسیب پذیر رقم خورده است.


یك هزار و ‪ ۸۶۲‬نرم افزار معیوب و ناامن هم اكنون در جهان وجود دارند كه عوامل مختلفی امنیت آنها را به طور جدی تهدید می‌كند.


مطابق با آمار این شركت در حدود ‪ ۶۰‬درصد آنها به وسیله برنامه‌های آن لاین اینترنتی قابل دسترسی و در نهایت آسیب پذیر هستند.


در واقع این تهدیدها تنها محدود به نرم افزارها نیستند بلكه آنها می توانند مشكلات جدی را برای تجارت شركت‌های تولیدكننده ایجاد كنند.


​​