امنیت

آیا مایکروسافت هک شده است ؟



ICT Center - سایت مایکروسافت اخیرا به دفعات بسیار مورد هجوم هکرها واقع شده است و تعدادی از زیردامنه های آن چندی پیش توسط هکرها تغییر چهره (Deface) داده شد.

 اما یکی از دامنه های اصلی مایکروسافت، به اسم www.microsoft.co.pl که احتمالا باید مربوط به سایت مایکروسافت در کشور لهستان (Poland) باشد، در وضعیت نامعلومی باقی مانده است. با باز کردن این صفحه، تنها عبارت aaa به چشم می خورد. گویا هکری توانسته به این سایت نفوذ کند، اما برای ترس از شناخته شدن و یا تحت تعقیب قرار گرفتن، خود را معرفی نکرده است.


 و عجیب تر از آن اینکه، چرا مایکروسافت به فکر تغییر index این صفحه نیفتاده است ؟


 و سوال دیگر اینکه آیا اصلا این دامنه مربوط به مایکروسافت است ؟ یا شخص زرنگ تری قبل از اینکه مایکروسافت به فکر بیفتد، این دامنه را از آن خود کرده است ؟


​​