امنیت

امنیت شركت‌‏ها و راهكارهای جایگزین

بسیاری از شركت‌‏ها راهكارهای جایگزین موجود برای تقویت امنیت خود را نادیده می‌‏گیرند.


به گزارش ایلنا، نتایج بررسی‌‏ها نشان می‌‏دهد: با آن كه شمار زیادی از شركت‌‏ها سرمایه‌‏گذاری در زمینه‌‏های حفظ فعالیت‌ تجاری خود در مواقع اختلال و برنامه‌‏ریزی برای بازیابی موقعیت اولیه در مواقع آسیب‌‏دیدگی شبكه را افزایش داده‌‏اند، بسیاری، از وجود راهكارهای جایگزین نظیر فرصت‌‏های انتقال ریسك به عنوان راهكاری برای كاهش تاثیرات اختلال در فناوری یا جرایم اینترنتی ، بی‌‏اطلاع هستند.
شركت‌‏ها معتقدند كه با دارایی‌‏ها و پشتوانه‌‏های موجود می‌‏توانند زیان‌‏های احتمالی را پوشش دهند؛ اما عموما آنها نمی‌‏توانند زیان وارده به دارایی‌‏های غیرملموس را كه آسیب‌‏پذیری شركت‌‏ها را بالا می‌‏برد، پوشش دهند.
كارشناسان می‌‏گویند، شركت‌‏ها باید دریابند كه واگذاری ریسك‌‏های موجود به حامل‌‏هایی نظیر محصولات تخصصی بیمه فن‌‏آوری می‌‏تواند از آنها در مقابل زیان‌‏های عمده احتمالی محافظت كند.


​​