امنیت

افزایش پیوسته ویروس‌‏های كوچك

ویروس‌‏نویسان به جای طراحی ویروس‌‏هایی كه در سطح گسترده پخش می‌‏شوند به طراحی ویروس‌‏های جدیدی روی آورده‌‏اند كه هدف‌‏های محدود و خاصی را مورد حمله قرار می‌‏دهند.


به گزارش ایلنا, نتایج بررسی‌‏های انجام شده بر روی وضعیت ویروس‌‏ها در ماه سپتامبر نشان داد كه روز به روز بر مهارت و پیچیدگی كار هكرها افزوده می‌‏شود.
هكرها اكنون به جای طراحی ویروس‌‏هایی كه در سطح گسترده پخش می‌‏شود به طراحی ویروس‌‏های كوچكی كه كار خاصی انجام می‌‏دهند، روی آورده‌‏اند.
براساس جدول‌‏های منتشر شده از ویروس‌‏های ماه سپتامبر در این ماه، NTSKY P بیشترین درصد آلودگی‌‏ها را به خود اختصاص داد. این ویروس 19 ماه پیش شناسایی شد و همچنان حضور فعالی در شبكه دارد.
در ماه سپتامبر گونه‌‏های مختلف ویروس این ماه MYTOB بیش از آلودگی‌‏ها را به خود اختصاص دادند. از میان ده ویروس عمده 8 مورد گونه‌‏های مختلف MYTOB بودند.
در ماه مذكور شمار ویروس‌‏هایی كه در سطح محدودی منتشر می‌‏شدند و هدف‌‏های خاصی را مورد حمله قرار می‌‏دادند به طور قابل توجهی افزایش یافت.
این ویروس‌‏ها معمولاً با هدف‌‏های مالی طراحی می‌‏شوند و هكرها در صدد هستند به وسیله آنها از طعمه‌‏های خاصی سرقت كنند.


​​