امنیت

عرضه 8 وصله از سوی مایكروسافت

مایكروسافت یك وصله مهم را برای EXCHANGE عرضه می‌‏كند.


به گزارش ایلنا، شركت مایكروسافت، سرگرم آماده كرده 8 وصله جدید برای ماه اكتبر است.
این وصله‌‏ها كه یكی از آنها حیاتی اعلام شده و حفره‌‏هایی را در ویندوز وصله می‌‏كند، قرار است طبق برنامه ماهانه مایكروسافت روز سه شنبه عرضه شود.
حداقل یكی از وصله‌‏ها حیاتی ارزیابی شده كه بالاترین درجه ریسك در درجه‌‏بندی مایكروسافت است.
همچنین، روز سه شنبه یك وصله برای MICROSOFT EXCHANGE عرضه خواهد شد كه محققان امنیتی این شركت آن را "مهم" ارزیابی كرده‌‏اند.
گفتنی است؛ مایكروسافت برنامه‌‏ریزی كرده بود كه ماه گذشته یك وصله حیاتی را برای ویندوز عرضه كند؛ اما در آخرین لحظات اعلام كرد به دلیل نگرانی‌‏های كیفی آن را به تعویق می‌‏اندازد.


​​