امنیت

هكرها را ببخشید !

 


چندی پیش دادخواستی با عنوان " هكرها محبوب نیستند " در سایت " پرشین پتیشن "(‪ (PERSIANPETITION‬مطرح شد كه درآن علاوه بر محكوم كردن هكرها، از شاكیان یك تیم هكر ایرانی درخواست گذشت از آنها شده بود.


امضاكنندگان این دادخواست با اعتراض نسبت به اقدامات غیر قابل دفاع هكرها اعلام كردند: سوء‌استفاده از دانش رایانه و خیانت به‌اعتماد كاربران، صحیح و انسانی نیست.


آنها همچنین از شاكیان پرونده یك گروه هكر ایرانی خواسته‌اند كه به این هكرها فرصتی دوباره برای جبران اشتباهاتشان بدهند.


امضاكنندگان داد خواست گفته اند: " با شكایت به دادگاه ممكن است آینده این نوجوانان و جوانان صدمات زیادی ببیند، بیایید و گذشت كنید".


در چند ماه گذشته یك گروه هكر ایرانی با نام اختصار " ‪ " D.H‬اقدام به هك كردن تعداد زیادی از سایتهای ایرانی كرده بود.


این اقدام هكرها منجر به مطرح شدن شكایت مدیران شركتهای ثبت‌كننده فضا و دامنه اینترنتی سایتهای هك شده علیه آنها شد.


یكی از این مدیران كه شكایت علیه تیم هكری ‪ D.H‬را به دادگستری ارایه كرده است در گفت و گو با خبرنگار ایرنا نحوه مطرح كردن شكایت خود را عنوان كرد.


" ع. ز " با اشاره به اینكه هك شدن سایتهای ثبت شده در شركت متبوع وی، علاوه بر خسارت مادی، از نظر معنوی و اعتباری نیز باعث ضرر شده است ،گفت:
به منظور جلوگیری از افزایش اقدامات غیر قانونی این تیم هكر از آنها شكایت كردم.


وی یادآور شد: این تیم هكر لینك سایت خود كه شامل لیست كامل سایتهای هك شده توسط آنها بود را بر روی صفحات تغییر یافته سایتهای هك شده قرار می‌داد.


وی ادامه داد: مادر تماسهای متعددی كه بااعضای این تیم از طریق اینترنت داشتیم به آنها تذكر دادیم و خواستار اتمام این اقدامات شدیم.


وی با اشاره به اینكه تیم هكر ‪ D.H‬نسبت به این تذكرها توجهی نكرد و حتی ما را به هك كردن سایتهای بیشتر تهدید كرد، افزود: در ادعاهای آنها به نوعی منافع مالی نیز مطرح بود.


وی به خواسته هكرها مبنی بر همكاری به‌منظور تامین امنیت سایتها اشاره كرد و گفت: ما به دلیل حركتهای غیر عرفی این تیم نمی‌توانستیم به آنها اعتماد كنیم.


وی تاكید كرد: اگر واقعا قصد آنها تذكر دادن برای امنیت پایین سایتها بود می‌توانستند این موارد را به ما از طریق‌ای میل اطلاع دهند.


وی تعداد اعضای این تیم را هفت نفر دانست و تصریح كرد: همه آنها سن پایینی دارند.


وی درباره نحوه ارایه دادخواست خود گفت: ابتدا قصد اطلاع‌رسانی به پلیس را داشتم اما برغم تماسهای مكرر با واحدهای مختلف نیروی انتظامی و داشتن ‪ ۱۶‬شماره تلفن، موفق به یافتن دفتر جرایم رایانه‌ای نشدم.


شاكی پرونده هكرها به مراجعه خود به دادگستری تهران اشاره كرد و گفت:
پس از جستجوی فراوان موفق به یافتن دفتر اینترنتی قوه قضاییه و ارایه دادخواست خود به این واحد شدم.


وی اظهار داشت: در زمان حاضر قوه قضاییه مشغول پیگیری این پرونده است.


یكی از اعضای تیم هكری ‪ D.H‬در گفت و گویی كه با خبرنگار ایرنا داشت نسبت به ارایه شكایت علیه آنها اظهار بی‌اطلاعی كرد.


وی دلیل هك كردن سایتها را تذكر دادن به مدیران آنها برای توجه بیشتر به مقوله امنیت دانست.


این هكر نوجوان تصریح كرد: ما همیشه قبل از هك كردن سایتها ، ضعفهای امنیتی آنها را به مدیران سایتها اعلام می‌كنیم اما در اكثر موارد توجهی به این تذكرها نمی‌شود.


وی وضعیت امنیت سایتها و سرورهای ایرانی را بسیار اسفناك دانست و گفت:
این حركتهای ما در راستای اخطار دادن در این رابطه است.


یك كارشناس حقوقی در رابطه با چنین پرونده‌هایی گفت: در پیش‌نویس قانون مجازات جرایم رایانه‌ای ایران برای "دسترسی غیرمجاز"، مجازات نقدی بین ‪۱۰‬ تا ‪ ۵۰‬میلیون ریال در نظر گرفته شده است.


" رضا پرویزی " با اشاره به اینكه هنوز قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس تصویب نهایی نشده است بیان داشت: اما می‌توان با رجوع به جنبه‌های مختلف ارتكاب جرم، به چنین جرایمی رسیدگی كرد.


وی اضافه كرد: مجازاتهایی كه در لایحه جرایم رایانه‌ای‌ایران در نظر گرفته شده است در مقایسه با قوانین كشورهای دیگر سبك تر است و سعی بر جایگزینی جریمه نقدی به جای حبس شده است.


پرویزی گفت : در آمریكا برای این جرم، مجازات حبس دو تا ‪ ۱۰‬سال همراه با مجازات نقدی سنگین اعمال می‌شود.


وی كه از تدوین‌كنندگان پیش‌نویس قانون مجازات رایانه‌ای است تصریح كرد:
یكی از عوامل تعیین مجازات، شرایط مرتكبین جرم است كه در كنار آن باید به قاضی اختیار عمل كافی برای صادر كردن حكم داد.


وی دلیل دادن اختیار عمل به قاضی در مورد جرایم رایانه‌ای را جدید بودن این نوع جرایم در كشور و كم سن بودن اكثر مجرمان دانست.


​​