امنیت

تغییر در سیستم نامگذاری كرم‌‏ها و ویروس‌‏ها

نامگذاری‌‏های مختلف برای كرم‌‏ها و ویروس‌‏ها از سوی شركت‌‏های مختلف باعث سرگرمی كاربران می‌‏شود.


به گزارش ایلنا، سازمان خدمات فوریت‌‏های رایانه‌‏ای آمریكا US-CERT در طرحی ابتكار آمیز برنامه‌‏ای را برای یكسان سازی نام‌‏گذاری كرم ها و ویروس‌‏های اینترنتی اعلام كرده است.
هدف از این برنامه این است تا از سردرگمی عمومی در نتیجه نام‌‏گذاری‌‏های مختلف برای عوامل تهیه كننده جلوگیری كند.
در بسیاری موارد با ورود یك كد مخرب جدید به شبكه شركت‌‏های مختلف امنیتی نام‌‏های متفاوتی را برای آن انتخاب می كنند كه باعث
می‌‏شود برای یك ویروس خاص چند اسم متفاوت وجود داشته باشد؛ در نتیجه كاربران دچار سردرگمی شوند.
به عنوان مثال اخیرا كرم جدیدی برای نفوذ در ویندوز وارد شبكه شد كه سیمانتك ، مك آفی و ترند میكرو به ترتیب آن را W32.ZOTOB.E ،W32/IRCBOT.WORM و WORM- RBOT.CBQ نام گذاری كردند.
كرم‌‏ها غالبا براساس اطلاعات به دست آمده یا توصیفی كه نویسنده از آن كرده، نام گذاری می‌‏شوند؛ اما در روش جدید براساس شماره‌‏های مسلسل CME سیستم فهرست بندی عمومی كدهای مخرب نامگذاری صورت خواهد گرفت كه با CME-1 شروع می شود.


​​