امنیت

عرضه خدمات پیشرفته امنیت ایمیل در خاورمیانه

گسترش فیشینگ شركت‌‏ها را وادار كرده تا تدابیر امنیتی خود را ارتقاء دهند.


به گزارش ایلنا، شركت‌‏های ONLINE DISTRIBUTION و CIPHERTRUST یك سامانه امنیت ایمیل جدید IRON MAIL را به بازار خاورمیانه معرفی كرده‌‏اند كه گفته می‌‏شود یكی از پیشرفته‌‏ترین ابزار امنیت ایمیل در سطح جهان است.
با گسترش تهدیدهای امنیتی موجود در شبكه اینترنت و افزایش پیچیدگی این تهدیدها ، به كار گیری سرویس‌‏های امنیتی مناسب به یكی از مهم‌‏ترین مسایل مطرح در دنیای فعالیت‌‏های ایمیل مبدل شده است.
یكی از مهم‌‏ترین عواملی كه اخیرا باعث افزایش روی آوردن شركت‌‏ها به سطوح بالاتر امنیت ایمیل به ویژه در شركت‌‏های متوسط و بزرگ شده است موج فزاینده حمله‌‏های فیشینگ است ، این حمله‌‏ها برای سرقت داده‌‏های شخصی افراد و هك فایل طراحی می‌‏شوند.


​​