امنیت

كشف بات نتی جدید متشكل از 1/5 میلیون pc آلوده

پلیس اینترنتی ادعا می‌‏كند ، بزرگترین بات نت تاریخ شبكه را شناسایی كرده است.
به گزارش ایلنا, پلیس اینترنتی یك شبكه گسترده از رایانه های تسخیره شده را كه به BOTNET معرف هستند ، شناسایی كرده است.
این شبكه در تحقیقات اولیه طبق تخمین‌‏ها 100 هزار رایانه را در خود جای داده بود ؛ اما بررسی‌‏های بعدی نشان داد كه بات نت مذكور شبكه ای بسیار گسترده از 5/1 میلیون رایانه و سرور تسخیر شده است.
به گفته مسولان امنیت شبكه آمریكا ، این بزرگترین بات نتی است كه تا به حال شناسایی شده است.
یك بات نت شبكه‌‏ای از رایانه‌‏های آلوده به یك كرم رایانه‌‏ای است كه سیستم را تحت كنترل طراح كرم در می آورد ، بدون آن كه دارنده رایانه از آن خبرداشته باشد.
بات نت‌‏ها معمولا برای میزبانی محتوای غیر قانونی در شبكه ارسال پیام‌‏های هرز و یا اجرای حمله‌‏های قطع خدمات (DAS) به كار گرفته می‌‏شوند.


​​