امنیت

امسال جرم رایانه‌ای مهمی در ایران اتفاق نیفتاده است

دبیر سابق كمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای گفت: امسال جرم رایانه‌ای مهمی در ایران اتفاق نیفتاده است.


"رضا پرویزی" در گفت و گو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود: هنوز سیستم آماری مناسبی برای ثبت آمار جرایم رایانه‌ای وجود ندارد به همین سبب نمی‌توان آمار دقیقی در این زمینه ارایه كرد.


وی تصریح كرد: اما تفاوت محسوسی در وقوع جرایم رایانه‌ای نسبت به سال‌های گذشته در كشورمان وجود ندارد و دلیل آن نیز نبود بسترهای مناسب استفاده از فناوری اطلاعات و عدم رشد آن در بخش‌های دولتی و خصوصی است.


وی اظهار داشت: كشور ما هنوز متكی به دولت الكترونیك و خدمات آن نیست و بالطبع جرایم مرتبط با آن نیز اتفاق نمی‌افتد.


این كارشناس جرایم رایانه‌ای ادامه داد: در سال‌های قبل عمده موارد جرایم رایانه‌ای نفوذ به سیستم‌های بانكی بودند كه شناسایی شدند.


پرویزی گفت: بیشترین جرایم رایانه‌ای امسال مربوط به نقض حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای بوده و اخیرا نیز یك مورد در این زمینه اتفاق افتاد كه پلیس آن را كشف كرد.


دبیر سابق كمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای بیان داشت: در حال حاضر پیش نویس لایحه جرایم رایانه‌ای توسط كمیسیون‌های مختلف مجلس بررسی و كلیات آن مورد قبول واقع شده است.


وی تصریح كرد: لایحه جرایم رایانه‌ای قرار است برای تصویب در صحن علنی مجلس مطرح شود.


بر اساس آخرین اخبار لایحه جرایم رایانه‌ای در كمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان كمیسیون اصلی و در كمیسیون صنایع و معادن به عنوان كمیسیون فرعی برای بررسی ارجاع شده بود.


همچنین این لایحه هفته گذشته قرار بود در كمیسیون فرهنگی مجلس به بحث و بررسی گذاشته شود.


​​