امنیت

سومین سمینار سالانه سیستم مدیریت امنیت اطلاعاتسومین سمینار سالانه "سیستم مدیریت امنیت اطلاعات" بر اساس استاندارد "ISO27001/BS7799-2:2005" در تاریخ 22 و 23 آذرماه 1384 برگزار می‌شود.

این سمینار با همکاری شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی از جمله موسسه DNV شعبه ایران، شرکت INFOAMN، شرکت پایانه های داده نوین (PDN ) و شرکت‌های BASEL و Miel e-Security 4 برگزار خواهد شد.

در این سمینار چگونگی و روند ایجاد یك سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و وضعیت كنونی آن در ایران و سایر كشورهای جهان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

در فراخوانی كه در همین ارتباط منتشر شده، آمده است: "با توجه به نقش اطلاعات به عنوان كالای با ارزش در کسب و کار امروز، لزوم حفاظت مناسب از آن ضروری بنظر می رسد و برای دستیابی به این هدف هر سازمان بسته به میزان اطلاعات و ارزش اقتصادی آن نیازمند طراحی یك سیستم مدیریت امنیت اطلاعات است تا از این طریق بتواند از سرمایه های اطلاعاتی خود محافظت نماید.
مدیریت امنیت اطلاعات بخشی از مدیریت اطلاعات است كه وظیفه آن تعیین اهداف امنیتی و بررسی موانع رسیدن به این اهداف است. ارائه راهكارهای لازم برای نیل به اهداف مذكور نیز بخش مهمی از وظایف آن محسوب می‌شود. همچنین مدیریت امنیت اطلاعات وظیفه دارد عملكرد سیستم امنیت سازمان را پیاده سازی، كنترل و بروز نماید. 
علاوه بر این، حفظ سرمایه های نرم افزاری، سخت افزاری، اطلاعاتی، ارتباطاتی و انسانی یك سازمان در مقابل هر گونه تهدید اعم از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات، خطرات محیطی و ... در زمره وظایف مدیریت امنیت اطلاعات در یك سازمان است. از این رو رسیدن به این هدف نیازمند یك برنامه منسجم است."

برگزاركنندگان این سمینار از تمامی صاحبنظران، دانشگاهیان، كارشناسان، سازمان‌ها و شرکت‌های علاقمند دعوت كرده است مقالات خود را از طریق
صفحه فراخوان ارسال نمایند و گردانندگان این همایش را در سازماندهی و برگزاری شایسته آن یاری نمایند.

علاقمندان، مدیران و کارشناسان محترم سازمان‌ها که مایل به شرکت در این سمینار هستند، می‌توانند جهت ثبت نام، فرم الکنرونیک پیش ثبت‌نام را از طریق
سایت سمینار تکمیل و یا فایل فرم چاپی ثبت نام را از طریق سایت دریافت و پس از تکمیل به شماره فاکس دبیرخانه سمینار (تلفن: 66948540-021) ارسال نمایند.


​​