امنیت

ضمن حفظ امنیت فضای تبادل اطلاعات باید سلامت محتوا مدنظر قرار داده شود

ولت باید تمهیداتی در خصوص آسودگی خاطر شهروندان برای زندگی در جامعه اطلاعاتی اندیشیده و امكان دسترسی آزاد به اطلاعات را فراهم كند.


مهندس مجتبی جعفری ، دبیر شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات و رییس مركز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری ،‌‏ در گفت وگو با خبرنگار ایلنا ، با اشاره به این مطلب كه امنیت فضای تبادل اطلاعات یك امر نسبی بوده و متناسب با هدف ، ضریب ریسك و مقدار تامین امنیت تعریف می‌‏شود ،‌‏ اظهار داشت: یك فایروال یا سیستم‌‏های امنیتی دیگر برای تامین امنیت یك شبكه برای نصب كافی نبوده و باید یك طرح امنیتی تعریف شده و یك نظام امنیتی پیاده‌‏سازی شود.
مهندس جعفری ، افزود: برای دستیابی به این امر باید اقداماتی توسط دولت در سطح كلان برای تامین زیر ساخت‌‏های امنیتی انجام شود؛ ضمن این كه اقداماتی نیز بر عهده كاربران خواهد بود.
وی ، تصریح كرد: راهبردهای گوناگونی برای این منظور در سند امنیت تهیه شده كه راهبرد اول و دوم این سند به ایجاد زیر ساخت‌‏های امنیتی در سطح ملی اختصاص یافته است.
دبیر شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات ، ادامه داد: راهبردهای دیگر نظیر سلامت محتوا ، تقویت و راه‌‏اندازی صنعت افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) ، روابط بین‌‏الملل و حوزه‌‏های آموزشی و پژوهشی به هم وابسته بوده و بدون هركدام از این راهبردها امكان تولید محصولات امنیتی بسیار كم خواهد بود.
وی ، با تاكید بر اینكه ضمن حفظ امنیت فضای تبادل اطلاعات باید سلامت محتوا نیز تامین شود ، خاطرنشان كرد: در تامین امنیت یك شبكه باید محرمانه بودن ، صحت اطلاعات و پایداری شبكه مدنظر قرار داده شود.
مهندس جعفری ، با بیان این مطلب كه جامعه اطلاعاتی كلیه افراد كشور را در بر گرفته و سطح خطرپذیری آنها نسبت به اطلاعات مختلف یكسان نیست، گفت: دولت باید تمهیداتی در خصوص آسودگی خاطر شهروندان برای استفاده از این فضا اندیشیده و امكان دسترسی آزاد به اطلاعات را فراهم كند.
رییس مركز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری ، عنوان كرد: این اقدامات خارج از عهده حوزه‌‏های فنی بوده و نیاز به سیاست‌‏گذاری دقیق مسوولان دولتی دارد.


​​