امنیت

كلیه دستگاه‌‏ها موظف به قراردادن یك نسخه از اطلاعات خود بر روی دیتا سنترهای داخلی شدند

امنیت ، توانمند ساز تحقق دولت الكترونیكی ، تجارت الكترونیكی و به طور كلی هر فعالیت الكترونیكی دیگر بوده و اگر امنیت مردم برای ورود به این حوزه‌‏ها تامین نشود از آن اجتناب خواهند كرد.


مهندس مجتبی جعفری ، دبیر شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات و رییس مركز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ،گفت: مركز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری ، یك سند در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات تهیه كرده كه پس از اجرا ، زمینه لازم برای تحقق اهداف دولت الكترونیكی را فراهم خواهد كرد.
مهندس جعفری ، با اشاره به این كه كلیه ابعاد تحقق دولت الكترونیكی در تهیه این سند مدنظر قرار داده شده ، گفت: اگر امنیت مردم برای ورود به حوزه‌‏های الكترونیكی تامین نشده یا پس از مدتی عدم وجود امنیت در این حوزه‌‏ها برای آنها احراز شود عقب گرد كرده و از فعالیت‌‏های الكترونیكی دوری خواهند كرد.
دبیر شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات ، عنوان كرد: امنیت ، توانمندساز تحقق دولت الكترونیكی ، تجارت الكترونیكی ، بانكداری الكترونیكی و به طور كلی هر فعالیت الكترونیكی دیگر است.
وی ، در ادامه در خصوص تاثیر دیتا سنترهای داخلی در امنیت فضای تبادل اطلاعات، گفت: از یك طرف مراكزی كه در داخل كشور هاستینگ خود را ایجاد می‌‏كنند باید اطلاعات خود را در محلی قرار دهند كه از امنیت لازم برخوردار باشد و از طرف دیگر لازمه ایجاد دیتا سنتر در داخل كشور ، داشتن مشتریانی است كه هاستینگ خود را بر روی این دیتاسنتر ایجاد كنند.
رییس مركز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری ، افزود: در همین راستا سال گذشته بخشنامه‌‏ای با امضای معاون اول رییس‌‏جمهور به دستگاه‌‏ها ابلاغ و در آن تاكید شده كه كلیه دستگاه‌‏ها باید یك نسخه از اطلاعات خود را بر روی دیتاسنترهای داخلی قرار دهند.
مهندس جعفری ، با اشاره به این‌‏ كه با این اقدام مشتریان دیتاسنترهای داخلی ایجاد خواهند شد ، عنوان كرد: وقتی دیتاسنترهای داخلی به توانمندی‌‏های لازم رسیده و قادر به ارایه خدمات مورد نیاز از جمله امنیت شوند ، می‌‏توان از كلیه افراد خواست كه هاستینگ خود را بر روی دیتا سنترهای داخلی قرار دهند.
وی ، با تاكید بر این مطلب كه كارگزاران نظام برای تحقق دولت الكترونیكی باید سعی در رفع موانع آن داشته باشند، اظهار داشت: یكی از این موانع ، تامین امنیت مورد نیاز بوده و اگر پیش از اجرای هر طرح مرتبط با ICT در كشور ابعاد امنیتی آن مدنظر قرار داده نشود همیشه بیم آن وجود دارد كه مردم از تحقق دولت الكترونیكی استقبال نكرده و اهداف تعریف شده محقق نشود.


​​