امنیت

"سیمانتك" به فن‌آوری شناسایی ویروسهای رایانه‌ای با استفاده از نمودارهای آماری دست یافت

 شركت تولیدكننده نرم‌افزارهای ضد ویروس "سیمانتك" فن‌آوری جدید تشخیص نرم‌افزارهای مخربی را به نام خود ثبت كرده كه استفاده از آن سرعت شناسایی ویروسهای در حال انتشار در شبكه‌های رایانه‌ای را افزایش می‌دهد.


به گزارش سایت اینترنتی "اینترنت نیوز"، فن‌آوری جدید ابداع شده توسط شركت "سیمانتك"، تولیدكننده نرم‌افزار "نورتون آنتی‌ویروس"، از نمودارهای ستونی(هیستوگرام) برای تشخیص آلوده بودن یك فایل به ویروسهای رایانه‌ای استفاده می‌كند.


نمودارهای ستونی یا میله‌ای معمولا به تجزیه و تحلیل آماری "توزیع فراوانی" داده‌ها می‌پردازند. در فن‌آوری شناسایی ویروسهای رایانه‌ای جدید "سیمانتك"، شمارش فراوانی برخی رفتارهای مشخص برای شناسایی كدهای مخربی كه در شبكه‌های رایانه‌ای جابه‌جا می‌شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


به گفته "كری ناچنبرگ" محقق شركت "سیمانتك" و ابداع‌كننده فن‌آوری جدید، استفاده از نمودارهای ستونی برای شناسایی ویروسهای رایانه‌ای یكی از كارامدترین روشهای تشخیص تهدیدهای پیچیده رایانه‌ای است.


"كری ناچنبرگ" از سال ‪ ۱۹۹۷‬تاكنون هفده فن‌آوری امنیت رایانه‌ای جدید را به نام خود به ثبت رسانده‌است.


​​