امنیت

کاربران مسنجر در خطر هستند!

 هموطن- شرکت IM logic در مورد ظهور یک کرم مسنجری جدید به نام IM.Giftcom.All هشدار داده که در شبکه‎های مسنجری 3 سایت یاهو، MSN و AOL مشاهده شده است.
این کرم آدرس یک URL را برای کاربران مسنجر ارسال می‎کند و از آنها می‎خواهد از وب سایتی بازدید کنند که ظاهرا مربوط به کریسمس است ولی این سایت در عمل دارای فایل اجرایی است که پس از مخفی شدن روی سیستم فرد، ابتدا نرم‎افزارهای ضد ویروس PC را از کار می‎اندازد و اطلاعات شخصی مربوط به کاربر را در ادامه جمع آوری کرده و روی اینترنت منتشر می‎کند. این کرم به صورت خودکار خود را برای دیگر اشخاص فهرست مسنجر فرد آلوده ارسال می‎کند.
خطر امنیتی این ویروس از سوی کارشناسان متوسط ارزیابی شده است.


​​